Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis.

De verzekerde beroepsactiviteiten kunnen ook worden beschreven in de polisvoorwaarden.


De verzekerde hoedanigheid is een samenvatting van de feitelijke werkzaamheden waarvoor dekking bestaat. Het is belangrijk dat hierbij geen misverstanden kunnen ontstaan over wat wel of niet onder de dekking valt.

Bij twijfel kun je altijd contact met ons opnemen.