Deze verzekering is vaak niet verplicht, maar het komt voor dat bemiddelingsbureaus, overheden en opdrachtgevers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor het gunnen van opdrachten.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt steeds belangrijker, aangezien steeds meer opdrachtgevers en klanten goede afspraken op papier willen hebben.

Voor advocaten is het volgende opgenomen: Op grond van artikel 6.24, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) is een advocaat verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.