Bij de premieberekening van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar Markel kan een additionele module toegevoegd worden genaamd ‘Vangnet voor Verweer.


Dit heeft de volgende voordelen:

  • Geschillen met de verzekeraar over de geheel of gedeeltelijke afwijzing van een schade of over de behandeling van een schade.
  • Geschillen met de overheid en tuchtrechtinstanties. Deze geschillen moeten voortvloeien uit een beroepsfout gemaakt bij activiteiten die binnen een klantgerichte taakopvatting redelijk aansluiten bij of zijn verricht binnen de verzekerde hoedanigheid.
  • Gevallen waarin er dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ontbreekt. Dat kan het geval zijn in het geval de BAV geen dekking biedt vanwege het feit dat de beroepsfout is gemaakt buiten de verzekerde hoedanigheid (maar binnen activiteiten die binnen een klantgerichte taakopvatting redelijk aansluiten bij of zijn verricht binnen de verzekerde hoedanigheid). Het is nadrukkelijk ook de bedoeling geweest om dekking te bieden.