Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor iedereen van toepassing waarbij het uitoefenen van het beroep kan leiden tot financiële schade.

Voornamelijk zijn dit vrije beroepsbeoefenaar waarbij aan de werkzaamheden een intellectuele prestatie ten grondslag ligt. Zoals bijvoorbeeld interim- en projectmanagement en consultancy werkzaamheden op het gebied van finance & contol, human resource management, organisatie- en managementondersteuning, marketing & communicatie, informatie- en communicatietechnologie.