De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële schade van een verkeerd advies en/of gemaakte fouten (=beroepsfout) tijdens werkzaamheden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand, voor als je aansprakelijk gesteld wordt), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van jouw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Voorbeeld
Stel je maakt software en door een fout in het programma kloppen de offertes die je opdrachtgever aan zijn klanten stuurt niet. Daardoor moet hij onder de kostprijs leveren en dat betekent een financiële strop voor hem. Hij wil dat jij zijn financiële schade vergoedt. In dat geval verleent de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geen dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan dan wel uitkomst bieden.

Let op! Verzekeringsdekking zal bestaan voor claims ontstaan na ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het is een veelgemaakte misvatting dat na afronding van een opdracht de beroepsaansprakelijkheidsverzekering veilig kan worden opgezegd. Een beroepsfout hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn en kan ook na verloop van tijd pas bekend worden.