De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden regelmatig door elkaar gehaald. Terwijl er wel degelijk een groot verschil zit tussen deze twee aansprakelijkheidsverzekeringen. Hieronder lees je de verschillen en wordt er per verzekering een voorbeeld gegeven.


De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor schade aan spullen (ook wel zaken genoemd) of personen (dan wordt er gesproken over letselschade), waar je als ondernemer aansprakelijk voor wordt gesteld.


Voorbeeld

Als schilder ben je bij een klant thuis en stoot je de spiegel van de muur. De spiegel kost geld en daardoor kan je denken dat het financiële schade betreft. Echter betreft de spiegel een object of ‘zaak’ en daardoor wordt dit gedekt binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


Wat is hiermee niet gedekt?

Het is nu bekend wat deze verzekering wel dekt, maar wat zit hier niet in? Daarvoor kan het best de volgende clausule getoond worden die opgenomen is in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:


Uitgesloten is schade in verband met fouten, onvolkomenheden en/of gebreken:
- die voorkomen in de hierna genoemde producten, dan wel
- in verband met het houden van toezicht en/of de directievoering bij de totstandkoming daarvan.
a. Ontwerpen, tekeningen, metingen, berekeningen en begrotingen.
b. Onderzoeks-, keurings- en inspectierapporten.
c. Adviezen.
d. Presentaties.
e. Certificaten.
f. Gebruiksaanwijzingen.
g. Vertalingen.
h. Uitgegeven media, zoals boeken, cd-rom's en dvd's.


Wil je dit wel meeverzekerd hebben? Dan heb je ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig!


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) dekt de financiële schade die je als dienstverlener veroorzaakt als je een opdracht niet goed uitvoert, of als je verkeerd advies geeft.


Voorbeeld

Stel je maakt software en door een fout in het programma kloppen de offertes die je opdrachtgever aan zijn klanten stuurt niet. Daardoor moet hij onder de kostprijs leveren en dat betekent een financiële strop voor hem. Hij wil dat jij zijn financiële schade vergoedt. In dat geval verleent de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geen dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan dan wel uitkomst bieden.


En een medische specialist?

Voor medische beroepen geldt dit weer iets anders, lees er hier meer over.


Twijfel je hierover? Neem dan contact met ons op.