Een cyberverzekering biedt vaak een pakket aan maatregelen waarmee je beschermd wordt tegen alle vormen van cybercriminaliteit. Ook ben je verzekerd tegen financiële schade, mocht je slachtoffer worden van cybercrime. Een cyberverzekering bestaat uit drie mogelijke componenten:


Voorkomen

Samen met een adviseur loop je alle risico’s langs en neem je waar nodig preventieve maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld een aanpassing of uitbreiding van je huidige beveiligingsmaatregelen zijn.


Herstel

Als je het slachtoffer wordt van een cyberaanval gaan specialisten aan de slag om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Bijvoorbeeld om je website weer bereikbaar te maken.


Vergoeding

Je bent verzekerd tot een maximum bedrag. Dit kan uitgekeerd worden in de volgende vier gevallen:


1. Aansprakelijkheid

Wanneer je netwerk wordt gehackt, kunnen er vertrouwelijke (klant)gegevens in verkeerde handen vallen, waarna je hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Dit valt niet altijd onder de reguliere aansprakelijkheidsverzekering, maar tegenwoordig wel steeds vaker onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


2. Boetes

Je bent verplicht om persoonsgegevens goed te beveiligen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als er na een cyberincident persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen, is er sprake van een datalek. Dit kunnen gegevens van je klanten zijn, maar ook de persoonlijke gegevens van je werknemers. Bij overtreding van de meldplicht datalekken kun je een boete krijgen.


3. Schade

Een virus kan je computer, server of software zo beschadigen dat die onbruikbaar worden. Deze schade wordt vergoed.

4. Winstverlies

Na bijvoorbeeld een DDoS-aanval of een aanval met ransomware is je webwinkel tijdelijk onbereikbaar. Dit leidt tot omzetverlies, terwijl de vaste lasten doorlopen. De meeste verzekeringen vergoeden tijdelijk je vaste lasten en de misgelopen brutowinst.


Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor een cyberverzekering.