Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld.


Als je zelf je recht wilt kunnen halen bij een ander, dan is een rechtsbijstandsverzekering interessant.


Deze twee verzekeringen vormen als het ware elkaars spiegelbeeld.


Vraag hier vrijblijvend een offerte voor een rechtsbijstand verzekering aan.