Met productaansprakelijkheid wordt bedoeld de schade die kan ontstaan als je een product levert (of op de markt brengt) dat niet goed werkt of een ander schade toebrengt. Het kan gaan om producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.


Jij kan dan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.


Dit is meestal gedekt in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en geen extra aansprakelijkheidsverzekering. Maar wij raden je aan dit altijd goed te controleren of naar te vragen bij ons.


Let op: Als je producten van buiten de EU importeert, wordt je juridisch gezien als de producent.


Vraag hier een offerte op voor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.