Wij raden aan om de volgende bepalingen op te nemen hierover:


  1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een ‘inspanningsverbintenis’ (Let op als er gesproken wordt over ‘resultaat’)

  2. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.

        3. Een forum- en rechtskeuzebeding (Nederlandse rechter/ Nederlands recht).


Wil je meer informatie over je algemene voorwaarden en hoe ze goed in te richten. Klik dan hier voor ons juridisch abonnement.