Als ondernemer komt het geregeld voor dat je aan of met spullen werkt die niet van jou zijn. Deze spullen wil je wel verzekerd hebben, indien hier iets mee gebeurt!


Schade wel of niet verzekerd?

Om maar meteen te beginnen met een voorbeeld:

Een consument heeft een keuken gekocht. Hij geeft jou als installateur de opdracht om de keuken te plaatsen. Je levert de zaken (de keuken) niet zelf. Tijdens de werkzaamheden bij die klant draag je het keukenblad naar binnen. Daarbij beschadig je de voordeur én het keukenblad. 


Wat is er nu wel en niet verzekerd?


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan een persoon of object (van een ander) waarvoor jij aansprakelijk bent.


Beheer of bewaar je spullen van klanten, omdat je deze moet bewerken, installeren of er andere werkzaamheden aan moet doen? Dan kan het dus gebeuren dat deze beschadigen. Alleen met een extra opzicht dekking verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor de schade aan deze spullen.


Doe je dit niet, dan is het antwoord op bovenstaand voorbeeld:

De schade aan de deur is verzekerd. De schade aan het keukenblad is niet standaard verzekerd.


En dat wil je niet!


Waarom is dit?

Wanneer je zaken van een ander onder je hebt om te gebruiken/bewerken alsof ze van jezelf zijn, worden deze zaken gelijk gesteld aan zaken van jezelf. Dit wordt gedaan omdat de kans op een schade aan de zaken van de derde nu even groot is als de kans op schade aan zaken die van jezelf zijn. 


Dat betekent dat je jezelf aansprakelijk zou moeten stellen op dekking te krijgen, en dat kan niet!


Opzicht clausule

Daarom raden wij aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten inclusief een opzicht clausule. Hierdoor is wel verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die jij onder je hebt. Hiervoor geldt dus dat jij deze zaken hebt, omdat je deze moest bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan moest verrichten.


Het antwoord op bovenstaand voorbeeld is nu:

Door de extra opzicht dekking zijn beide schades verzekerd!


Wat zit niet in de opzicht clausule (bij elke verzekeraar)?

Ook dit kan per verzekeraar verschillen, namelijk Reaal geeft aan:

Ben jij aansprakelijk voor schade aan zaken die jij vervoert, bewoont, huurt, leent, gebruikt of bewaart? Dan ben je hiervoor niet verzekerd.


Dus stel je leent de boormachine voor het installeren van de keuken en je maakt de boormachine kapot, dan ben je hiervoor niet verzekerd.


Terwijl Nationale Nederlanden (NN) heeft staan:

SBC0797 Opzicht 3.2.10

b. Zaken die verzekerde, of een andere (rechts)persoon namens hem, voor zijn werkzaamheden in

bruikleen heeft.

Voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel wordt niettemin een vergoeding verleend van

maximaal € 5.000,- per aanspraak, met een maximum van € 5.000,- per verzekeringsjaar.

Voor elke schade geldt een eigen risico van € 500,- per aanspraak, behalve als het algemene eigen

risico hoger is. Dan geldt dat bedrag.Er wordt geen vergoeding verleend voor schade in verband met

diefstal, verduistering of vermissing / verdwijning.


Afsluiten bij Verzekeringen24

Wij letten altijd er als onafhankelijk adviseur op dat wij de verzekering en verzekeraar kiezen die de opzicht dekking meeneemt in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor kiezen wij niet standaard voor de laagste premie, maar wel voor de beste dekking. Vraag eenvoudig online een premieberekening bij ons aan.