Als je een evenement organiseert, wil je goed verzekerd zijn voor onvoorziene gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als aansprakelijk bent voor schade of als het evenement niet door kan gaan door externe oorzaken. Met de Evenementenverzekering ben je verzekert tegen die financiële gevolgen.

Kies zelf de dekking

Niet elk evenement heeft dezelfde risico’s. Daarom kan je zelf kiezen welke rubrieken je opneemt. Zo ben je in één keer verzekerd tegen de risico’s die passen bij jouw evenement. Je kunt één rubriek kiezen of er meerdere combineren, zoals:

Aansprakelijkheid

Vergoeding van de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid. Zowel voor zaak- als personenschade. Dekking van schade aan het gebouw waarin het evenement plaatsvindt kan je meeverzekeren.

Onkosten

Vergoeding van de (on)kosten als het evenement ongewenst wordt afgelast, onderbroken, voortijdig beëindigd of uitgesteld.

Ongevallen

Bedoeld voor de medewerkers of vrijwilligers van de organisatie. Vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit. Je hebt de keuze uit:

 • € 2.500,- bij overlijden / € 25.000,- bij blijvende invaliditeit (100%)
 • € 5.000,- bij overlijden / € 50.000,- bij blijvende invaliditeit (100%)

Casco

Verlies van of beschadiging aan zaken tijdens transport en verblijf. Je hebt de keuze uit 2 dekkingen:

 • Uitgebreide dekking: Materiële schade aan de verzekerde zaken ongeacht door welke oorzaak ontstaan. Diefstal, vermissing en/of zoekraken van de verzekerde zaken na braak aan afgesloten ruimte en/of vervoermiddel
 • Beperkte dekking: Brand, storm, diefstal na braak en/of ongeval tijdens vervoer

Voor beide dekkingen geldt: Bij evenementen die niet plaatsvinden in een steen/hard pand, moet het weersinvloedenrisico ten minste 10 dagen voor aanvang van de dekkingsperiode van het evenement worden aangevraagd.

Extreme weersinvloeden

Vergoeding van de (on)kosten als het evenement ongewenst wordt afgelast, onderbroken, voortijdig beëindigd of uitgesteld, als gevolg van extreme weersinvloeden.

 • Alleen mogelijk in combinatie met de Rubriek Onkosten
 • Ten minste 10 dagen voor aanvang van de dekkingsperiode van het evenement afsluiten

Geld

Dekking tegen verlies en diefstal van geld:

 • Geld van de organisatie van het evenement, of geld waarvoor men als organisator verantwoordelijk is
 • Tijdens het vervoer, mits onder handbereik van de persoon die het vervoert
 • Op de locatie van het evenement na afpersing, diefstal na braak, diefstal met geweldpleging en brand
 • Ook als er sprake is van vals geld

Waarvoor ben je niet verzekerd?

Voor schade door:

 • Opzet of roekeloosheid
 • Molest

Daarnaast zijn er per rubriek nog specifieke uitsluitingen opgenomen.

Premie berekenen?

Neem hiervoor contact met ons op.

Bron: NN