De bedrijfsschadeverzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen als jouw bedrijf door materiële schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat je bijvoorbeeld de salarissen kan blijven betalen.


Deze verzekering vergoedt de vermindering van brutowinst door teruggang in productie of omzet van jouw bedrijf als gevolg van materiële schade door een verzekerde gebeurtenis. 


De verzekerde gebeurtenissen zijn onder andere brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. Maar ook bedrijfsschade door lekkage van waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.


De bedrijfsschadeverzekering kan alleen in combinatie met een inventarisverzekering worden afgesloten.