Het is mogelijk verzekeringen af te sluiten ‘provinciaal’ of via ‘de beurs’.


De beursmarkt verzorgt de grotere (internationale) risico’s die de capaciteit van 1 verzekeraar te boven gaan. De beursmakelaar brengt dit risico op de beurs en (beurs)verzekeraars tekenen elk een percentage op het risico totdat het gehele risico is gedekt.


Alle niet beursmatige risico’s zijn provinciaal.


Een volmacht is binnen provinciaal een distributiewijze, net zoals direct writing of traditioneel via een assurantietussenpersoon.


Provinciaal = acceptatie, polisopmaak en schadebehandeling is in handen van de verzekeraar. Er zijn weliswaar allerlei ICT-oplossingen zodat een deel van het werk door de tussenpersoon wordt gedaan, maar uiteindelijk geeft de verzekeraar de polis af.


Volmacht = acceptatie, polisopmaak en schadebehandeling wordt door de tussenpersoon (feitelijk: een aparte assuradeur) gedaan, die dan ‘gevolmachtigde’ heet. Wel bepaalt de volmachtgever/verzekeraar de regels waar de gevolmachtigde zich aan moet houden. Een groot deel van het werk ligt dus nu niet meer bij de verzekeraar maar bij de volmacht.


Vroeger had je de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam wat leidde tot de kreet provinciaal om aan te geven dat het hier om risico’s ging die niet in de “grote stad” werden afgedekt.