Er zijn twee soorten verzekeringen:

  • Schadeverzekeringen = verzekeringen die bij het ontstaan van een gedekte schade alleen (een deel van) de werkelijk geleden schade vergoeden;
  • Sommenverzekeringen = verzekeringen die een van te voren vastgesteld bedrag uitkeren wanneer een van tevoren afgesproken gebeurtenis plaatsvindt. Het indemniteitsbeginsel is dus niet van toepassing op sommenverzekeringen.


Het indemniteitsbeginsel houdt in dat er niet meer mag worden uitgekeerd dan de daadwerkelijk geleden schade. Dit is van toepassing op uitkeringen vanuit schadeverzekeringen. 


Uitzonderingen:

- (Deskundigen) taxatie;

- Afwijking van het beginsel door omschrijving in de polisvoorwaarden.