Op de rechtsgebieden contractueel, Arbeidsrecht, AVG en Bestuursrecht kunnen adviesvragen (zowel telefonisch als per e-mail) worden gesteld. 

Enkele voorbeelden:


Contractueel en bestuursrechtelijk

 • Controleren van betaling- en leveringsvoorwaarden
 • Geschillen met leveranciers, afnemers, opdrachtgevers
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Geschillen over vastgoed 
 • Geschillen met de overheid (m.u.v. fiscaalrecht) 
 • etc. 

Privacy AVG

 • Hulp bij alle vragen over de AVG
 • Opzetten Verwerkingsregister en belangenafwegingen
 • Verwerkersovereenkomsten, Privacy-, Toestemmings- en Geheimhoudingsverklaringen
 • Datalekken 
 • Functionaris gegevensbescherming (FG) op afstand 
 • etc 


Arbeidsrechtelijk en HR

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren en Ontslag
 • Verzuim
 • etc