Indien je actief bent met het leggen van (glasvezel) kabels en buizen. Dan kunnen wij je helpen met passende verzekeringen. 


Zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Eigen Vervoer.


Waar moet je op letten?

Ten eerste natuurlijk dat de omschrijving van de werkzaamheden of het beroep overeenkomt met hoe het in de offerte omschreven is.


Daarnaast is het bij dit beroep belangrijk om naar de clausules te kijken. Zoals de KLIC clausule.


Dit houdt het volgende in:

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met ondergrondse kabels en/of leidingen

met inachtneming van het op het polisblad vermeld eigen risico. Dit eigen risico zal echter worden

verdubbeld, indien verzekerde niet:

a. minstens drie werkdagen voor aanvang van een werk, het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (KLIC)

 heeft gebeld; en:

b. het door KLIC afgegeven meldingsnummer kan overleggen; en:

c. informatie/stukken kan overleggen van alle kabel- en leidingbeheerders met betrekking tot de

juiste ligging van kabels en/of leidingen; en:

d. proefsleuven heeft gegraven om de juiste ligging van kabels en/of leidingen te controleren; en:

e. de kabel- en/of leidingbeheerders heeft benaderd met het verzoek om aanvullende informatie

indien kabels en leidingen niet getraceerd kunnen worden en hij hun informatie heeft afgewacht.


Welke verzekeraar?

Wij hebben verschillende verzekeraars die een passende verzekering hiervoor aanbieden. Waarbij MS Amlin een aantrekkelijk premie heeft en redelijk laag eigen risico.