Het is als ondernemer aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarmee ben je gedekt voor aansprakelijkheid bij schade aan een persoon of object (in geval van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en/of vermogensschade (bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Maar hoe geldt dat voor aansprakelijkheid bij cyber schade?


Materiële en financiële schade

Daarbij kan je namelijk schade hebben aan een object en financiële schade. De drie hoofdoorzaken van cyber risico’s:

Een aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDos-aanvallen (distributed denial of service) belasten je website zodanig, dat er geen ruimte voor anderen meer is om je website te bezoeken. Banken en overheden zijn hier regelmatig slachtoffer van. Ook worden sites hierdoor regelmatig uit politieke motieven platgelegd.
Door al dan niet opzettelijk menselijk handelen. Hierdoor kan dataverlies of beschadiging ontstaan. Niet zelden publiceert een ex-medewerker een lek in het systeem om daarbij het bedrijf in diskrediet te brengen.
Door een technisch mankement van eigen of externe ICT-systemen, servers, hard- en software.

Cyber schade veroorzaakt altijd schade en ellende. Vaak bestaat de schade aan uren van externen die ingehuurd worden om het probleem te verhelpen of claims van derden.

Dekking cyber verzekering

Een cyber risk verzekering dekt het volgende:

  • Eigen schade (bijvoorbeeld aan je systemen en bedrijfsstilstand) en kosten voor crisismanagementdiensten.
  • De mogelijke schade bij klanten of leveranciers.
  • Schade bij aansprakelijkheid (door bijvoorbeeld datalek).


Cyber risico verzekeren?

Het is verstandig te overwegen om het cyber risico te verzekeren. Cyber risico is bijna altijd uitgesloten bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, terwijl bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen het aansprakelijkheidsgedeelte is meeverzekerd. Eigen schade/kosten valt onder geen van beide verzekeringen. Maak voor jezelf dus goed de afweging of je eigen schade en eventuele claims van je klanten of leveranciers wilt verzekeren middels een cyber risk verzekering.


Wij kunnen je in ieder geval helpen bij een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en cyber risk verzekering.