De wereld wordt steeds kleiner. Daarmee bedoelen wij dat het steeds eenvoudiger wordt om wereldwijd te handelen (met je webshop). Voordat je enthousiast aan de slag gaat, is het verstandig om alle risico’s op een rij te zetten: er zijn immers verschillen tussen zaken doen met een land binnen of buiten de EU. Wij leggen uit met welke risico’s je te maken krijgt en hoe je hier mee om moet gaan.


Jij bent productaansprakelijkheid

De maker van een product (producent) is aansprakelijk voor eventuele schade door een gebrek aan het product, bijvoorbeeld een product is niet veilig of heeft gebreken. Er bestaat echter een verschil tussen of je dit product van binnen of buiten de EU haalt.

Bij de import binnen de EU is dus producent aansprakelijk. Dat ontslaat je nog niet van jouw verantwoordelijkheden naar de klant, maar bij een aansprakelijkheidsclaim kun je wel makkelijker terugvallen op de echte producent.

Wanneer je producten van buiten de EU importeert, dan ziet de wet jou als producent (in plaats van de originele maker). Dat betekent dat jij als eindverantwoordelijke dus productaansprakelijk bent. Daarom is het belangrijk dat je dit verschil in aansprakelijkheid realiseert voordat je start met importeren.


Product controleren

Omdat jij eindverantwoordelijk bent, is het extra belangrijk goed te onderzoeken of het product dat je importeert goed functioneert en aan alle wettelijke eisen voldoet. Anders mag je het product namelijk niet op de markt brengen.

Doe je dat toch? Dan zal de controlerende instantie jou opdragen om het product aan te passen of van de markt te halen. Je krijgt waarschijnlijk een boete en kunt zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.


Een aantal tips

Regelmatig vragen leveranciers buiten de EU om een vooruitbetaling. Dit is altijd een risico. Discussies over betaling, kwaliteit, levering en aansprakelijkheid kosten tijd, geld en energie. Deze zaken leiden bovendien af van waar het eigenlijk om draait: het opbouwen van je bedrijf. Wij hebben daarom een aantal tips voor je op een rij gezet:


#1: zorg voor duidelijke afspraken met je leverancier

Zet duidelijke afspraken op papier over:

  • Aansprakelijkheid
  • Eigendomsoverdracht
  • Levering
  • Betaling
  • Kwaliteit
  • Transport
  • Kosten
  • Beëindiging van het contract

Bepaal in goed overleg welk recht van toepassing is op het contract: dat van jouw land of van de leverancier? Komen jullie hier samen niet uit? Dan kun je altijd terugvallen op internationale wetgeving, zoals het Weens Koopverdrag voor goederen.


#2: maak gebruik van goede contracten

Kijk eens bij ICC Nederland. Deze International Chamber of Commerce heeft Engelstalige standaardcontracten voor internationaal zakendoen opgesteld.

Aan te raden is om deze standaardcontracten aan te laten passen op jouw situatie. Voor vragen hierover kan je ook nog contact opnemen met onze partner MKBrecht.


#3: tijdig je voorwaarden doorgeven

Overhandig de inkoopvoorwaarden aan je leverancier voordat je het contract ondertekent.


#4: optioneel: zorg voor boetebepalingen in het contract

Je kan ervoor kiezen een financiële compensatie op te nemen als producten onverhoopt later of niet goed bij jou worden afgeleverd.


#5: testen

Het is belangrijk dat je elkaar zakelijk goed leert kennen voor je een complete container laat verschepen. Plaats eerst wat kleine bestellingen en kijk even aan hoe de leverancier zijn afspraken nakomt.


#6: neem een kijkje

Heb je toch nog twijfels, dan is het aan te raden om zelf een kijkje te gaan nemen. Zo zie je met eigen ogen hoe het op de productielocatie eraan toegaat met de arbeidsomstandigheden en het milieu. Nog beter: plan een verrassingsbezoek in om een eerlijker beeld te krijgen van de omstandigheden.


Kun je de leverancier niet zelf bezoeken? Vraag dan rapporten en reviews op om de kwaliteit te toetsen. En vraag collega-ondernemers naar hun ervaringen.


Alternatief: werk samen met een lokale agent

De KvK of het lokale kantoor van je bank kan helpen bij jouw zoektocht naar een betrouwbare agent. Een agent is gespecialiseerd in het bemiddelen bij het maken van afspraken en kan vóór verzending de kwaliteit van de producten controleren. Je overbrugt hiermee de taalbarrière en beperkt de risico’s.


Of koop in bij een Europese importeur

Vind je de risico’s te groot? Onderzoek dan of het product ook via een importeur verkrijgbaar is in Europa. Op die manier vermijd je alsnog het productaansprakelijkheidsrisico.


Conclusie

er komt veel kijken bij de import van buiten de EU. Zorg in ieder geval voor waterdichte contracten en importeer producten die aan de Europese wetgeving voldoen. 


Veel succes en goede zaken!