De  CAR-verzekering is een zogenaamde ‘rubriekenverzekering’: je kunt zelf kiezen welke rubrieken je verzekert. Rubriek ‘het werk’ (waarmee tijdens de bouw- en onderhoudstermijn het werk verzekerd is tegen materiële schade, verlies en vernietiging en diefstal van bouwmaterialen) is verplicht.


Voorbeeld: wat wordt er vergoed?

Je bent bij een klant bezig met het plaatsen van een nieuw aanrechtblad. Terwijl je het blad wilt plaatsen, laat je deze vallen. Gevolg: de keuken beschadigd, vloer beschadigd, aanrechtblad beschadigd.


Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt alleen de schade die je aan andermans eigendommen toebrengt en niet aan het bouwwerk zelf. Dat betekent dat de vloer vergoed wordt door je AVB, maar voor de rest van de schade moet je zelf opdraaien. Tenzij je een CAR-verzekering heeft: deze vergoedt schade aan het bouwwerk zelf namelijk wél.


Op een CAR verzekering dek je dus onder andere het werk (het project waar je mee bezig bent). Dat wil niet zeggen dat vervolgens alle andere bezittingen (lees opstal) van de klant zijn verzekerd. Stel dat er door werkzaamheden brand ontstaat en deze slaat over naar andere delen van een woning (die geen onderdeel zijn van het werk), dan zal de schade geclaimd moeten worden op de opstal of inboedelverzekering van de eigenaar.


Daar biedt deze polis in eerste instantie geen dekking voor.


Klik hier voor een premieberekening voor de CAR verzekering.