In het verbintenissenrecht, waar alles rondom contracten, productaansprakelijkheid en dienstverlening wordt besproken, staan allerlei regels waar contractpartijen zich aan dienen te houden. 

Veel van deze regels bestaan uit “aanvullend recht”. Aanvullend recht houdt in dat jij zelf de ruimte hebt om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst samen met jouw contractpartij afspraken te maken. Een deel van deze afspraken heb jij wellicht opgenomen in jouw leveringsvoorwaarden. Het kan voorkomen dat jij voorafgaand aan de overeenkomst afspraken maakt met jouw klant. Het kan ook voorkomen dat er weinig tot geen afspraken zijn gemaakt over de (op)levering van jouw dienst of product. De laatste situatie zorgt geregeld voor conflicten, onduidelijkheden en aansprakelijkheidsclaims. Bij een gebrek aan afspraken geldt het aanvullend recht als een stelsel aan regels die gelden omdat jij zelf geen regels hebt vastgelegd. 

 

Het is belangrijk om leveringsvoorwaarden te hanteren. Deze kunnen jouw helpen op het moment dat jij een geschil hebt over de levering van een product of dienst. Wat minstens zo belangrijk is, is om helder te hebben met welke verplichtingen jij rekening moet houden voordat jij een overeenkomst sluit, voorkomen is beter dan genezen.

 

Hier wordt uitvoerig uitgelegd wat het belang is van leveringsvoorwaarden.