Er zijn een aantal goede manieren om je aansprakelijkheidsrisico als ondernemer af te dekken. Zo bepaalt de rechtsvorm hoeveel financieel risico je persoonlijk loopt. Het is raadzaam om je aansprakelijkheid te beperken in je algemene voorwaarden. En om passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Tot slot zorgen preventiemaatregelen ervoor dat je niet aansprakelijk gesteld wordt.1. Kies de juiste rechtsvorm voor je bedrijf

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van jouw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof. Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houd je jouw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv.


2. Maak gebruik van algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden leg je vast wat de rechten en plichten zijn van jou en je klant/opdrachtgever. Hier kan je aangeven tot waar jij aansprakelijk bent, maar let op dat je je aansprakelijkheid niet volledig uitsluit. Dit houdt uiteindelijk geen stand, als het erop aan komt.


 Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar wel erg handig! Je kunt er geschillen mee voorkomen of snel oplossen. Je klant of opdrachtgever moet tijdens het overhandigen van de offerte op de hoogte zijn van je algemene voorwaarden. Tot slot is het aan te raden om je vermelde aansprakelijkheid uit de algemene voorwaarden aan te laten sluiten bij je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


3. Verzeker je bedrijfsrisico’s

In Nederland zijn slechts 3 verzekeringen verplicht:

  1. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM):Deze verzekering is verplicht als je een motorvoertuigen gebruikt (voor je bedrijf). Met de WAM is de verkeersaansprakelijkheid verzekerd.
  2. Een basispakket voor de zorgverzekering.
  3. Opstalverzekering: Bezit je een woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak. Dan moet je van je hypotheekverstrekker een opstalverzekering afsluiten. Hiermee ben je verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.

Voor enkele beroepen en in sommige branches is een (beroeps- of bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering zo goed als verplicht. Deze verplichting wordt dan opgelegd vanuit de overkoepelende beroepsorganisaties. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt.


Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzeker je de financiële gevolgen van een beroepsfout. Zoals een fout advies geven of een verkeerde berekening maken. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) ben je verzekerd voor schade die je maakt bij een klant of opdrachtgever. Bijvoorbeeld door een ongeluk. En de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen (BV en BV) bescherming tegen aanspraken op hun privé vermogen.


4. Preventiemaatregelen

Uiteindelijk wil je überhaupt voorkomen dat je ergens aansprakelijkheid voor gesteld wordt. Hoe? Zorg dat jij en je werknemers voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om zorgvuldig en veilig te werken. Laat je goed informeren door een branche-/beroepsorganisatie of collega-ondernemers die hetzelfde vak uitoefenen. Vraag naar veiligheidsmaatregelen. Om te weten waar de zwakke plekken zitten binnen jouw bedrijf, kun je ook een risico-analyse uitvoeren of uit laten voeren op dit gebied en ga na hoe je dit precies kunt voorkomen of beperken.